?למה אורגני « Ben's Farm – All Organic Vegetables
 

Ben's Farm – All Organic Vegetables

"From our field in the morning to your kitchen in the evening."

    

?למה אורגני

Rows of red leaf lettuce

Rows of red leaf lettuce

מספר מילים אודות חקלאות אורגנית…

חקלאות אורגנית היא גישה שונה לחלוטין לגידול מזון מהחקלאות הקונבנציונלית. בחקלאות אורגנית, פועלים מתוך האמונה שהזנת האדמה בקומפוסט ובמדשנים טבעיים אחרים מאפשרת את גידולם של צמחים חזקים עמידים בפני מזיקים ומחלות. החקלאות המסורתית אינה דוגלת בהזנת האדמה כדי ליצור גידולים חזקים אלא מטפלת בבעיות כשהן עולות באמצעות חומרי הדברה וחומרי דישון כימיים.

בחקלאות האורגנית אנו מנסים לפעול בתיאום עם הטבע עד כמה שניתן ולא לשלוט בו בעזרת קוטלי חרקים וקוטלי עשבים. סביבה נטולת כימיקלים מהווה מקור המושך אליו חרקים מועילים שמסייעים בהרחקת החרקים המזיקים. למשל, אנו בונים בתים קטנים שמושכים אליהם ינשופים אשר מסייעים בפתרון בעיית המכרסמים.

ישנם אנשים הטוענים שחקלאות אורגנית לא מספיקה להזנת אוכלוסיית העולם. אך כאשר מדובר בחקלאות אורגנית, המקושרת גם לחקלאות בת-קיימא, חקלאים קטנים ועניים במדינות מתפתחות יכולים לגדל גידולי שדה באמצעים בני-קיימא ולהימנע מהצורך לרכוש חומרי דישון והדברה כימיים. כך, יש להם סיכוי לשפר את חייהם.